Úvodní strana > Aktuality > Kniha Bydlení mladých v době krize

Kniha Bydlení mladých v době krize

Kniha Bydlení mladých v době krize

Oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vydalo knihu Bydlení mladých v době krize, která představuje výsledky několikaletého sociologického výzkumu a zabývá se otázkou, jak mladí Češi čelí krizi bydlení.

Jednou z řady krizí, se kterou v současnosti potýká – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují. Zároveň se nedostupnost bydlení stává palčivým problémem zejména, i když nikoli výhradně pro mladé lidi, kteří se ocitají v životní situaci, kdy chtějí či potřebují bydlet – sami či v rámci zakládané rodiny.

Jak na tuto skupinu tzv. mladých dospělých dopadá krize bydlení? Jak se k bydlení staví, jak si jej představují a plánují? A jak do představ a plánů promlouvá právě rostoucí nedostupnost bydlení? Jak tato nedostupnost ovlivňuje představy o tom, kdo je a kdo má být za zajištění bydlení zodpovědný? A jak jsme se do situace krize bydlení vůbec dostali a jak na ni reagujeme, ať již jako společnost, nebo jako jednotlivci?

15.9.2022