Úvodní strana >

Co je NájemPlus?

Co je NájemPlus?

Cílem platformy NájemPlus je ukázat, že i v naší zemi existují pronajímatelé nabízející dlouhodobé, bezpečné a kvalitní bydlení v nájmu. A sami nájemníci hodnotí, jestli tomu tak je…

Na internetových stránkách NájemPlus se mohou registrovat malí i velcí pronajímatelé, profesionálové i lidé, kteří vlastní jeden či dva byty k pronájmu, a prostřednictvím stránek NájemPlus své byty bezplatně nabízet k pronájmu Jedinou podmínkou je, že musí souhlasit a v praxi naplňovat 10 bodů Etického kodexu pronajímatele. Díky tomu totiž vytvoří pro české nájemce takový standard, který si běžně užívají nájemci v západních zemích. Zájemci o nabízené byty se pak mohou skrze stránky NájemPlus bezplatně spojit přímo s pronajímatelem, tedy vlastníkem nemovitosti.

Naši pronajímatelé uzavírají na byty uvedené na stránkách NájemPlus se zájemcem klasickou nájemní a ne nejistou podnájemní smlouvu.

Tato smlouva ve všech svých částech odpovídá zákonu, obsahuje hlavní práva nájemníka (i týkající se možné výpovědi) a neobsahuje žádná ustanovení, která se zákonu příčí.

Umožní nájemci nahlášení se v bytě k trvalému bydlení, přepis energií a dokonce i úpravy bytu tak, aby se tam mohl cítit jako doma!

Garantují pravidelné a včasné vyúčtování služeb spojených s nájmem…

A co je nedůležitější, nabídnou nájemcům dlouhodobé bydlení, minimálně na tři roky, tedy pokud sám nájemce nebude chtít dobu kratší a nebude porušovat své závazky vůči pronajímateli. Tři roky je přitom doba minimální a my věříme, že naši pronajímatelé ocení nájemce, kteří chtějí žít v jejich bytě i mnohem déle, třeba i celý život!

Nikdy totiž nevyužijí skutečnosti, že potřebují byt pro sebe nebo svého příbuzného, jako důvod k výpovědi nebo neprodloužení nájemní smlouvy.

Jinými slovy, naši pronajímatelé jsou zárukou kvality a profesionality v oblasti pronájmu. Patří mezi „top-pronajímatele“, kteří se nechtějí spokojit s tím, že nájem je v naší zemi vnímán jen jako dočasná a nechtěná zastávka na cestě k vlastnímu bydlení. Díky jejich bytům mohou někteří lidé uvažovat i o tom, že by namísto honby za vlastním bydlením strávili i delší část života v nájmu.

Chovají-li se naši pronajímatelé v souladu s tím, co slíbili, přitom hodnotí samotní nájemci, a jejich hodnocení si může kdokoliv přečíst. Nájemci obývající byty uvedené na stránkách NájemPlus mají právo v průběhu nájmu nebo bezprostředně po jeho skončení hodnotit chování svých pronajímatelů. Samozřejmě, hodnotit mohou jen ti nájemci, kteří sami své závazky vůči pronajímateli v průběhu jejich nájmu dodrželi. Tímto prosíme všechny nájemce o jejich hodnocení – pomozte, prosím, dalším lidem s hledáním jejich domova!

Protože se naši pronajímatelé zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele, požadujeme také, aby se i zájemci o pronájem bytů, kteří budou přes stránky NájemPlus kontaktovat pronajímatelé, zavázali, že budou v průběhu nájmu dodržovat Etický kodex nájemníka.

Touto aplikací se snaží Sociologický ústav Akademie věd ČR přispět ke zvýšení kvality, dostupnosti, jistoty a bezpečí nájemního bydlení v České republice, a tak i ke zvýšení kvality života našich občanů.