Tisková konference ke spuštění NájemPlus

V úterý 6. 12. 2022 proběhla v Akademickém konferenčním centru tisková konference ke ke spuštění nové webové platformy NájemPlus.

Na konferenci vystoupil Martin Lux a hlavními otázkami konference byly:

• Má nájemní bydlení šanci stát se alternativou vlastnickému bydlení?

• Může nájemní bydlení v Česku fungovat jako na Západě?