O nás

Platformu NájemPlus provozuje oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Podrobnosti o naší činnosti je možné nalézt na www.soc.cas.cz a seb.soc.cas.cz . Věnujeme se výzkumu bydlení z nejrůznějších perspektiv, někteří z nás již více jak 20 let. Výsledky své práce publikujeme v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a odborných knihách, ale také v popularizačních studiích určených širší veřejnosti. Za svou práci jsme získali mezinárodní vědecké renomé, ale také jsme se vždy snažili přispět přímo k tomu, aby se v naší zemi bydlelo lépe. Plaforma NájemPlus je toho součástí.  

Vytvoření platformy NájemPlus bylo podpořeno programem č. 22 Společnost v pohybu Strategie AV21 Akademie věd ČR. Provoz platformy je financován grantovými i institucionálními prostředky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.