Nájem, kde je možné vytvořit trvalý domov

Vstup pro pronajímatele

Vlastní bydlení je stále dražší a nedostupnější. Objevují se nápady na hypotéky s 50-letou splatností. Přitom hrozí, že jednou cenová bublina praskne. Není jiné řešení? Cílem platformy NájemPlus je ukázat, že i v naší zemi existují pronajímatelé nabízející dlouhodobé, bezpečné a kvalitní bydlení v nájmu. A sami nájemníci hodnotí, jestli tomu tak je…

 • Banner 1

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Chovat se k nájemci s respektem a ohleduplně.

 • Banner 2

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Uzavírat s nájemci nájemní smlouvy v písemné formě a se všemi zákonnými náležitostmi.

 • Banner 3

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Uzavřít nájemní smlouvu na dobu minimálně jeden rok a v nájemní smlouvě sjednat automatické prodlužování nájemní smlouvy za podmínky, že nájemce plní všechny své zákonné a smluvní povinnosti v období předcházejícím, a to celkově minimálně na dobu tří let.

 • Banner 4

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Umožnit nájemci přepis služeb spojených s nájmem nemovitosti, přímo na nájemce a zajistit přepis těchto služeb zpět neprodleně po skončení nájmu.

 • Banner 5

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Přehlednou formou a pravidelně poskytovat nájemci vyúčtování.

 • Banner 6

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Respektovat soukromí nájemců.

 • Banner 7

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Umožnit nájemcům po vzájemné konzultaci úpravy pronajaté nemovitosti, které nájemci vytvoří atmosféru vlastního domova.

 • Banner 8

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Provádět opravy nebo odstranit závady bez zbytečného odkladu.

 • Banner 9

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Předávat nájemcům veškeré potřebné informace týkající se nemovitosti.

 • Banner 10

  Registrovaní pronajímatelé se zavázali dodržovat Etický kodex pronajímatele

   

  Neuplatnit důvody dle § 2288 odst. 2 OZ (jmenovitě potřeba nemovitosti pro sebe či své příbuzné) pro výpověď či neprodloužení nájemní smlouvy.